Määräala metsäpalsta Puuromaassa. Metsätie palstan nurkalle. Ei hoitorästejä. Kehitysluokat pääosin 02 ja 03. Myydään tarjousten perusteella. Hintapyyntö 32000,- / tarjous. Tarjoukset 30.11.2020 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Osuus palstan nurkalla olevaveen metsätiehen

Osuus yhteisiin Ei ole