Määräalametsäpalsta hyvällä sijainnilla Kiponlehdon metsätien tuntumassa. Pinta-alasta n. 11,5 ha on yleiskaava-alueella (katso liitteessä oleva yleiskaavakartta). Kaavamerkintä T/res (teollisuus- ja varastoreservi). Kaavassa ei ole rajoituksia metsätaloudelle, mutta yleiskaava-alueelle ei saa Kemera-tukia. Myydään tarjousten perusteella. Hintapyyntö 65000,00 / tarjous. Tarjoukset 12.4.2021 mennessä.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kulkuoikeusrasitteet naapurikiinteistöille kts. kiinteistörekisterikartta

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Osuus Kiponlehdon metsätiehen. Kulkuoikeus kohteelle kts. kiinteistörekisterikartta

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuuksia ei myydä