Metsäpalsta (määräala) Kiponlehdolla lähellä Nivalan taajamaa. Tie palstan poikki - lisäksi kulkuoikeus metsätien piston päästä palstan itäpäähän. Hyvät metsänkasvupohjat. Hyvä kehitysluokkajakauma. Puustossa myös hakkuumahdollisuuksia. Yleiskaava ei rajoita metsätalouden harjoittamista. Kaavamerkintä M - eli palsta on kemera-lain piirissä.  Myydään tarjousten perusteella. Hintapyyntö 40000,- / tarjous. Tarjoukset 25.10.2021 mennessä
 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rasite metsätiestä ja rasitteet kulkuoikeuksista naapurikiinteistöille (kts. kiinteistörekisterikartta)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Osuus Kiponlehdontiehen. Kulkuoikeus pistotien pääästä palstan itäpäähän (kts. kiinteistörekisterikartta)

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuuksia ei myydä