Kohde käsittää kolme palstaa.
Makkaratien palsta: Palstan pinta n. 9,9 ha. Palsta sijaitseen erittäin hyvällä paikalla Makkaratien kahden puolen. Hyvä puusto - runsaat hakkuumahdollisuudet. Puustoarvio 1573 m3. Palstan hp. 50000,-/tarjous
Pohjojärven palsta: Palstan pinta-ala n. 3,6 ha, josta Pohjojärven vesialuetta ja patopenkkaa 2,5 ha. Palstalle kulkuoikeus Makkaratieltä (kts kiinteistörekisterikartta). Palstan hp. 1500,-/tarjous
Itäahon palsta: Palstan pinta-ala 6,5 ha. Palsta on pääosin taimikkoa. Kuvio 7 on avohakattu alue, jossa metsänuudistamistyöt ovat tekemättä. Palstalle on talviaikainen kulkuoikeus Viitaperän tieltä (kts kiinteistörekisterikartta). Itäahon tieltä palstan lähelle penkkatie. Omistajan mukaan palstalla on yksiköt Itäahontiehen. Palstan hp. 8000,-/ tarjous.
Tarjoukset kohteesta 1.2.2021 mennessä. Tarjouksen voi tehdä koko kiinteistöstä tai palstoittain. Palstoittain tarjotessa tarjoaja valmistautuu maksamaan määräalan lohkomiskulut.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rasite Makkartieltä lähtevästä metsätiestä

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kts. kiinteistörekisterikartta

Osuus yhteisiin Ei ole