Iso hyväpuustoinen määräala Nivalan Heiskanperällä. Hyvä saavutettavuus - metsätie palstan poikki ja palstan rajalla. Ei merkittäviä hoitorästejä. Kauppa vaatii edunvalvontaviranomaisen luvan. Lupa haetaan sen jälkeen, kun kaupasta on sovittu myyjien ja ostajan kesken. Myydään tarjousten perusteella. Hintapyyntö 250000,00 / tarjous. Tarjoukset 4.10.2021 mennessä. Myydään ensisijaisesti yhtenä kokonaisuutena, mutta tarjouksen voi tehdä myös erikseen Tasangon 7:41 / Päivärinnan 7:45 määräaloista (kuviotiedoissa puustotiedot eritelty rekisterinumeroittain) 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rasite kohteella olevasta metsätiestä. Malminetsintäalue Finkivi Oy

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Osuus kohteella olevaan metsätiehen

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuuksia ei myydä