Erillinen määräala 45 ha, Nousiaisissa, Paistanojan suunnalla. Hyvät tieyhteys! 

Taimikkoa ja nuorta kasvatusmetsää pääosin sisältävä noin 45 ha, erillinen määräala vailla uutta omistajaa. Hyvä kappale pitkäaikaista sijoituskohdetta hakevalle.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite: Lampolan metsätie kulkee myytävän määräalan halki.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräala myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Lampolan metsätie. Tiemaksut n.100€/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Myytävä määräala saa pinta-alansa mukaiset osuudet kantatilan yhteisiin maa- ja vesialueisiin.