Neljästä kiinteistöstä koostuva metsätila kokonaisuus. Kohteen kokonaispuusto noin 4 500 m3Pinta-alasta lähes puolet varttuneita kasvatusmetsiä. Laskennallinen kasvu noin 4,6 m3/ha/vuosi. Maapohjat pääosin tuoreen kankaan kangasmaita. Tieyhteydet ovat kunnossa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tie rasitteet, sähkölinja

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Vuokraoikeus, vuokraoikeuden purku vireillä, kohde myydään rasituksista vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksut noin 33 €/vuosi

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 911-410-876-1