Taimistovaltainen määräala mustikkatyypin kasvavilla pohjilla. Kohteen kokonaispuusto noin 1 500 m3, puusto pääosin varttuneissa kasvatusmetsissä. Palstan halki kulkee metsäautotie. Tulevaisuuden palsta pitkäjänteiseen metsäomistukseen. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksuja ei ole ollut

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa osuudet yhteisiin pinta-alansa suhteessa. Yhteinen vesialue 541-419-876-1, Yhteiset kosket 541-419-876-2, Yhteinen vesialue 541-419-876-3