Kahdesta vierekkäisestä kiinteistöstä koostuva metsätila kokonaisuus. Palstojen yhteenlaskettu puumäärä noin 4 100 m3. Puusto kuitupuu voittoista hyvässä kasvussa olevaa varttunutta ja nuorta kasvatusmetsää. Maapohjat lähes kokonaan reheviä kangasmaita. Laskennallinen kasvu metsämaalle 5,6 m3​/ha/vuosi. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tierasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet molemmille tiloille, tiemaksuja ei ole kerätty

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 541-419-876-1, Yhteinen vesialue 541-419-876-2 ja Yhteinen vesialue 541-419-876-3