Kohteen kokonaispuusto noin 5 070 m3, puusto pääosin mäntyä. Kohteen pinta-alasta yli 90 prosenttia varttunutta kasvatusmetsää. Mäntykankaat hyvässä arvokasvuvaiheessa, laskennallinen puustonkasvu 5,2 m3/ha/vuosi. Tilalla hyvät harvennushakkuu mahdollisuudet. Kangasmaat pääosin mustikkatyypin kasvavia pohjia. Tilan läpi kulkee hyväkuntoinen metsäautotie. Hoitotyötarpeita ei juurikaan ole.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tierasitteet, sähkölinja

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinteistöllä panttauksia, myydään rasituksista vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksuja ei myyjän mukaan ole ollut

Osuus yhteisiin Ei ole