Kohteen kokonaispuusto noin 2 950 m3. Puusto pääosin varttuneiden kasvatusmetsien männikkövaltaisilla kangasmailla. Puusto hyvässä arvokasvu vaiheessa. Tilan läpi johtaa metsäautotie. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet. Lisäksi kohteella on noin 7,9 hehtaaria uudistamatonta alaa joiden uudistustyöt täytyy saattaa päätökseen vuonna 2021.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kohteella kiinnityksiä, myydään rasituksista vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksuja ei ole kerätty

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 541-402-876-1, Venevalkama 541-402-878-1 ja Yhteiset saaret 541-402-878-7