Runsas puustoinen kahdesta kiinteistöstä muodostuva hyvin hoidettu metsätila kokonaisuus. Kokonaispuusto noin 11 700 m3, puusto pääosin arvokasvuvaiheessa olevissa mäntyvaltaisissa varttuneissa kasvatusmetsissä. Päätehakkuu kypsiä metsiä noin 14 ha. Metsämaan laskennallinen kasvu noin 4,3 m3/ha/vuosi. Kohde rajoittuu yleiseen tiehen. Kohteella myös Pienen-Kalajärven rantaa. Suuri-Loukku tilalla purkukuntoiset vanhat pihapiirin ulkorakennukset.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Sähkölinja, tierasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kohteet rajoittuvat yleiseen tiehen. Lisäksi Kaatiolehto tilalla tieoikeus Matomäen yksityistiehen (Ikosenmäentie), tiemaksun suuruudesta ei tietoa.

Osuus yhteisiin Ei ole