Oriveden Enokunnassa 39,7 ha:n suuruinen metsämääräala. Määräalan puusto painottuu taimikoihin ja nuoriin metsiin.
Tilalla on hakattu syksyllä pari kuviota (k. 46 ja 34) päätehakkuuna, jotka on vielä uudistamatta. Metsägroup hoitaa uudistamisen ja myyjä vastaa kustannuksista. Kuvio 46 uudistetaan istuttamalla kuuselle ja kuvio 34 istutetaan niiltä osin mitä pystytään, kuvio on kivinen.
Tilalla kuvio n:o 69 on Metsokohde, jossa on pysyvä suojelusopimus Pikkulammin rannoilla, myyjä on saanut aikanaan korvauksen kohteesta.
Muut metsän tiedot selviävät metsäarviosta. Tilalle on hyvät kulkuyhteydet, sillä metsätie menee määräalan keskelle.
Määräala sijaitsee hyväksytyn, mutta vielä valitusten alaisen Oriveden rantayleiskaavan alueella. Kaavassa ei ole tilalle osoitettu rakennuspaikkoja.
Tilan nuoret metsät ovat hyvässä kunnossa.

Kannattaa käydä tutustumassa!

Kaava Kaava laadinnassa » Lisätietoja

Määräala sijaitsee keskeneräisen rantayleiskaavan alueella. Kaavassa määräala on M-aluetta ja suojelualue SL-1 aluetta. Kaavakartta liitteenä.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaavassa ei ole osoitettu rantarakennuspaikkoja

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tierasitteet ja Metsoalue. ks kiinteistökartta ja kiinteistörekisteriote. Huomaathan että ne koskevat koko kantatilaa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräala myydään kaikista kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kärjenniemetietä. Tiekunta ei kerää tiemaksua joka vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa osuudet kantatilan yhteisiin alueisiin panta-alan suhteessa.