Oriveden Eräjärvellä, Eräpyhäntien varrella kolme lähekkäistä tilaa, jotka myydään yhtenä kokonaisuutena. Pienin tila (Kolmikoura) on käytännössä sähkömuuntajan ja -linjan alla. Isoin tiloista, Suojansalo sijaitsee kiinni Kolmikourassa. Kolmas tila, Suomela sijaitsee Suojansalosta hiukan itään, pellon pohjoispuolella.
Kolmikouran pinta-ala 0,058 ha, Suojansalon 13,375 ha ja Suomelan 5,64 ha.
Tilat ovat keskimäärin taimikkovaltaisia.

Näistä hyvä tilojen yhdistelmä vaikka ensimmäiseksi metsätilaksi!.
 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Tilan alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kohde ei rajaudu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite Kolmikouran ja Suojansalon läpi.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistöön ei kohdistu rasitustodistuksen mukaan kiinnityksiä tai rasituksia.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kolmikoura ja Suojansalo rajautuu suoraan Eräpyhäntiehen(valtion tie). Suomelan tilan tieoikeuden tarkka paikka karttoineen on maanmittarilta selvityksessä, päivitetään kun saadaan.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaikilla tiloilla on osuudet yhteisiin vesialueisiin ja pellavanliotuspaikkaan. ks. krekotteet.