Oriveden Enokunnan Juurakossa, lähellä Pukalan retkeilyaluetta noin 4,8 ha:n suurinen metsämääräala.
Määräala on jo valmiiksi itsenäinen palsta, myyjä pidättää toisen palstan itsellään. 
Palsta on runsaspuustoinen, keskimäärin n. 185m3/ha. Tila sijaitsee kokonaisuudeessaan ranta-asemakaavan alueella.
Hakkuisiin tarvitaan maisematyölupa, mutta itse kaavassa ei ole M-alueelle kaavamerkintöjen mukaan osoitettu mitään rajoitetta.

 

 

Kaava Ranta-asemakaava » Lisätietoja

Alueella on vuonna 2001 laadittu Ruomuslahti - Siitinniemi ranta-asemakaava. Kaavassa määräalan alue on M -aluetta. Kunta vaatii ranta-asemakaava-alueilla metsän käsittelyyn maisematyöluvan.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaavassa ei ole määräalan alueelle osoitettu rakennuspaikkoja.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tie rasittaa määräalaa, kulkien sen läpi.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräala myydään kaikista kiinityksistä ja rasituksista vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ruomusniementietä. Tiemaksu Juurakontielle 76€ (2021)

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräalalla ei ole osuuksia yhteisiin alueisiin.