Längelmäellä, Kukkojärven lähistöllä kaksi toisiinsa rajoittuvaa metsätilaa. Tiloille on hyvä kulkuyhteys niiden läpi kulkevaa Kukkokoskentietä myöden.
Tilat ovat puustoltaan ja kehitysluokiltaan vaihtelevia, hyviä. Uudstuskypsää pinta-alasta on noin 7,5 ha (n. 1400m3).
Tilaa rasittaa Kukkokoskentien lisäksi iso Fingridin voimalinja. Tiloilla on yhteensä noin 1,6 ha uudistamatonta, mutta muokattua (mätästys) tuulenkaatoaukkoa.
Istutustyö jää ostajalle.
Tässä on tosi hyvä tila asiallisilla kulkuyhteyksillä.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistön alueella ei ole voimassaolevaa yleis- tai asemakaavaa. Aluellaa on laadinnassa rantayleiskaava, jossa osa kiinteistöstä on kaava-alueella. Kaavassa merkintä M, maa- ja metsätalousalue. Kokonaisuudessaan kaava on Oriveden kaupunginvaltuuston hyväksymä, mutta on mm. ELY:n valituksen vuoksi hallinto-oikeuden käsittelyssä. Kaavakartta laadittavasta kaavasta ohessa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistö ei rajaudu rantaan kuin yhden pyykin osalta. Kaavassa ei ole osoitettu rakennuspaikkoja.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rasitteet näkyvät kiinteistörekisteriotteista, merkittävimpänä Fingridin voimalinja ja Kukkokoskentie.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistöt myydään kaikista kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kukkokoskentietä, tiemaksu (2021, maksettu) 249,90 €.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistöihin ei kuulu osuuksia yhteisiin alueisiin.