Myynnissä Längelmäen Talviaisissa kasvatusmetsävaltainen metsätila, jossa on harvennuksin hoidettu valtaosa kuviosta kasvukuntoon parin vuoden sisällä.
Tästä hyvä palsta kasvamaan tuottoa ja vaikka metsää lannoittamaan!

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Tilan alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kohde ei rajaudu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaan kiinteistöön ei kohdistu rasituksia tai rajoituksia.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistöön ei kohdistu rasitustodistuksen mukaan kiinnityksiä tai rasituksia.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilan tieokeus näkyy kiinteistön karttaotteessa ja naapurikiinteistön karttaotteessa, kulkee etelän kautta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistöllä on osuudet Talviaisten yhteisiin vesialueisiin.