Orivedellä, Västilässä hieno metsätilakokonaisuus, joka muodostuu 3,9 ha suuruisesta Säynäkuru nimisestä metsätilasta, joka sijaitsee Leväslahdentien (tie 3280) varressa ja noin 35,7 hehtaarin suuruisesta metsämääräalasta, joka sijaitsee Västiläntien (3253) varressa. Molemmille palstoille on käynti suoraan valtiontieltä omasta liittymästä/laanista. Isomman palstan läpi kulkee polannetie, joka on melko helpolla tarvittaessa rakennettavissa metsätieksi.
Pienempi Säynäkurun palsta on kokonaan nuortakasvatusmetsikköä ja isompi palsta on taimikkovaltainen.
Taimikot on hyvin ja huolella perustettu, jonkin verran raivaustarpeita on, tosin niilläkään ei ole vielä kova kiire.
Tästä saa todella hyvän tilan vaikka ensimmäiseksi metsätilaksi.

 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kaupan kohteen alueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistöt eivät rajoitu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteiden mukaan kohteita ei rasita kuin maantien suoja-alueet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kaikista kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Molemmat palstat rajoittuvat valtiontiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Säynäkurulla on osuudet vesialueisiin ja Jaakkolasta erotettava määräala saa pinta-alansa mukaiset osuuden kantatilan yhteisiin alueisiin. Ks kiint. rek ote.