Orivedellä Lyytikkäläss Vasajärventien varressa taimikkovaltainen metsätila.
Tilan läpi kulkee Vasajärven tie, joten tilan kulkuyhteydet ovat hyvät.
Tästä saa hyvän kokoisen reilun kokoisen tilan.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistön alueella ei ole voimassaolevaa asema- tai yleiskaavaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Erilaisia tierasitteita. Katso liitteenä olevat kiinteistörekisteriote ja -kartta

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistö myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Lyytikkälän tiekunnan tiemaksu 23€

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin vesialueisiin ja venevalkamaan