Oriveden Onnistaipaleella, juuri perusparannetun Onnisjärventien varrella hyvä metsämääräala.
Määräalan pinta-ala on noin 29,3 ha. Määräalan kehitysluokkajakauma on kasvatusmetsiin painottuva. Lisäksi maapohjat ovat valtaosin tuottoisaa lehtomaista ja tuoretta kangasta.
Osalla tilasta on vanhoja metsitettyjä ja metsittyneitä peltoja, jotka kaipaavat osin hoitoa (taimikonhoitoa ja harvennusta) jo Kemeravaatimustenkin (Kestavän Metsätalouden Rahoituslaki) vuoksi. Kuviolla 13 on sijainnut isohko kasvihuone ja siksi maassa sattaa olla jäljellä joitakin kasvihuoneen perustusrakenteita.
Myyjä pidättää noin 2,6 hehtaarin suuruisen tontin, jolle jää tilan rakennukset.
Määräalan halki kulkeva tie on juuri perusparannettu, myyjä vastaa vielä viimeisen kulutuskerroksen ajamisesta aiheutuvista kuluista määräalan osalta, ostajalle jää jatkossa vain kunnossapitomaksut.
Tästä saa hyvän metsätilan vaikka ensimmäiseksi metsätilaksi. Töihinkin pääsee heti.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Tilan alueella ei ole voimassaolevaa yleis- tai asemakaavaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kohde ei rajoitu rantaan

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet, mm. Onnisjärventie (Niinikurun metsätie) ja kääntöpaikka. Ks. krekote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräala myydään kaikista kiinnitysistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Onnisjärventietä. Arvioidun tiemaksun suuruusluokka kaupan kohteelle noin 160 € vuodessa. Tien perusparannuksen loppumaksut maksaa myyjä.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa osuudet kantatilan yhteisiin alueisiin, mm. vesialueet ja venevalkama. Osuudet yhteisiin annetaan pinta-alan suhteessa.