Oriveden Yliskylässä neljästä palstasta koostuva liki 90 ha suuruinen metsätila.
Tilan palstoista isoin (pohjoisin) on kooltaan yli 50 ha ja se sijaitsee 9-tien pohjoispuolella. Palstan halki kulkee Koukkujärven metsätie. 
Tilan päässä, Valkeäjarven lounaisrannalla on kaksi vapaa-ajan asunnon rantarakennuspaikkaa. Rakennuspaikat on merkitty ranta-asemakaavaan. Kummassakin niissä on rakennusoikeutta  100m2 / rakennuspaikka.
Sähköliittymän hinta rakennuspaikoille Elenian sivujen mukaan noin 3150 €. Toinen rakennuspaikoista on hyvä, toinen on hiukan alavammalla paikalla.
Palsta rajoittuu eteläpäästään Koukkujärveen, jonka rannasta on osa merkitty Oriveden rantayleiskaavassa merkinnällä M, maa- ja metsätalousalue. Lisäksi kaavaan on merkitty Koukkujärveen merkintä Luo-2 88, joka viittaa kaavaa selostukseen jossa Koukkujärvi mainitaan Kaakkurin pesimäjärvenä.
Kaavan vahvistaminen on vielä kesken, mutta se vahvistettaneen lähiaikoina.

Tilan toiseksi pohjoisin palsta on pieni palsta, joka sijaitsee Koukkujärven eteläpuolella.

Tilan kolmas palstoista sijaitsee 9-tien eteläpuolella, osin rajoittuen tiealueeseen. Palstalle kulku on Perkuuvuoren metsätien kautta, Yliskyläntien varrelta. Tilan kulmaan johtava tie on leveä ja kantava, koska viereiselle murskelouhokselle on kulku samaa reittiä.
9-tien maanmittaustoimitus on vielä maanmittauslaitoksella kesken. Palstasta menee hiukan pinta-alaa hirviaitojen alle 9-tien levennyksen vuoksi, mutta ala ei ole merkittävä.

Tilan eteläisin palsta sijaitsee junanradan ja vanhan Kangasalantien (Orivedentie) välissä. Palstalle on kulku Orivedentien kautta. 

Tilaan kuuluva peltopalsta ja pieni 0,05 ha:n suuruinen palsta Salatien ja junanradan välissä eivät ole tämän kaupan kohteena vaan niistä tehdään erillinen määräalakauppa lähiaikoina.

Palstalta on tehty metsikkökuvioilta nro 141 ja 176 hirvivahinkohakemus noin 7,5 ha:n suuruiselta alalta Metsäkeskukselle (liitekartat), jonka käsittely on vielä kesken. Mahdolliset hirvivahinkokorvaukset menevät vielä aikanaan myyjälle. 
Tilan kokonaispuusto on arvion mukaan noin 8700 m3 ja kehitysluokiltaan se on vaihteleva.


 

Kaava Ranta-asemakaava » Lisätietoja

Valkeäjärven rannassa on voimassa vanha ranta-asemakaava. Muuten alueella on laadinnassa oleva rantayleiskaava. Kaavassa on merkitty Koukkujärven rata M-alueeksi ja järvi Kaakkurin pesimäpaikaksi.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Valkeajärven rannalla on kaksi vapaa-ajanasunnon rantarakennuspaikkaa. Molemmissa paikoissa on 100 m2 rakennusoikeutta. Kaavakartta määräyksineen liitteenä.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tierasitteet, rautatien suoja-alue ja voimalinja. Selviää kiinteistörekisteriotteesta ja kartasta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistö myydään kaikista kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Koukkujärventien tiemaksu n. 263 € / vuosi

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuus yhteisiin vesialueisiin.