Oriveden Yliskylässä, Pukalan rannalla metsämääräala hyvillä kulkuyhteyksillä. Määräala muodostuu viidestä palstasta, joista isoin sijaitsee Jauhonmaan ja Purolantien varrella.
Toinen palstoista on puolikas Korpisaaresta ja kolmas sijaitsee Rantapukalantien päässä. Kaksi pientä sijaitsevat erillään oheisen liitekartan mukaisesti. Myyjä jättää isosta palstasta itselleen Purolantien ja rannan välin, noin 5 ha.
Tilasta on myyty kaksi pientä, vielä lohkomatonta määräalaa (kesämökeille parkkipaikat) talven aikana. Huomioitu arviosta pois.

Määräalan puustosta on noin kolmannes taimikkoa, kolmannes kasvatusmetsää ja kolmannes uudistuskypsää.
Loistava metsätila läheltä Tamperetta hyvin kulkuyhteyksin!!
 

Kaava Kaava laadinnassa » Lisätietoja

Alue sijaitsee lähiaikoina vahvistettavan Oriveden rantayleiskaavan alueella. Kaavassa osa määräalasta merkitty M-merkinnällä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Määräalalla on rantaviivaa niin "mantereella" kuin saaressakin. Määralalle ei ole osoitettu vireillä olevassa kaavassa rantarakennuspaikkoja.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet, Jauhonmaan yksityistie, Purolantie jne. Ks krekote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräala myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Pääpalstalle Jauhonmaantietä, tiemaksu tieisännöitsijän arvion mukaan noin 170€.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Määräala ei saa osuuksia kantatilan yhteisiin alueisiin.