Myytävänä Oulaisten Karahkassa metsätila, joka jakaantuu kahteen palstaan. Kohde sijaitsee Karahkan tuulipuiston yleiskaava-alueella.

Oulaisten Karahkassa myytävänä metsätila. Metsätila jakaantuu kahteen palstaan. 

Palstoilla hakkuumahdollisuuksia. Kiinteistölle ei virallisia tieoikeuksia eikä osuuksia metsäautoteihin.

Kiinteistö sijaitsee Karahkan tuulipuiston yleiskaava-alueella. Oulaisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan, mutta kaavasta on tehty yksi valitus, joka on hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Kaavassa kiinteistölle on merkitty tuulimylly nro 22. On huomattava, että tuulimylly voidaan rakentaa kaavassa näkyvän katkoviivoitetun (tv-1) alueen sisälle. Suunnitellusta tuulipuistosta ja sen vaiheista saa lisätietoa välittäjältä tai tuulivoimayhtiön sivuilta: https://www.vsb.energy/fi/fi/hankkeet/karahka-oulainen/

Metsäarvion metsävaratieto on kerätty maastossa vuonna 2018. Liitteenä olevassa arviossa metsävaratieto on kasvatettu laskennallisesti nykyhetkeen. Samalla arviossa käytetyt puun hinnat on päivitetty vastaamaan ajankohtaisia hintoja. Metsäarviosta lisätietoja antaa arvion tekijä Jari Penttilä, 0505671076 tai jari.penttila@mhy.fi

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Karahkan tuulipuiston yleiskaava

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kuuluu kauppaan