Korpisenojan metsätien varressa olava määräala. Määräalalla on mukavasti nuoria metsiä. Töitä uutteralle metsänhoitajalle löytyy. Rajoittuu Korpisenojaan, kaunis ojanvarsipaikka. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Korpisenojan tiellä kunnostushanke käynnissä. Kustannusarvion mukaan tilalle tulee nettona maksua noin 370 euroa.

Osuus yhteisiin Ei ole