Runsaspuustoinen, Juojärveen rajoittuva metsätila. Kokonaispuusto 4170m3, josta tukkia 44%. Uudistuskypsän metsän osuus 11,2ha. Kiinteistöllä purkukuntoiset, kiinteistöverosta vapautetut vapaa-ajan rakennus ja  talousrakennukset.  Vanhaan peltoon mahdollista saada metsitystukea. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

https://www.outokummunkaupunki.fi/documents/291232/5064547/Juoj%C3%A4rvi+14.9.1998/7f3ce923-0bce-4a3f-b2da-8a678f6f3f5e

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Vanhan rakennuksen tilalle mahdollista rakentaa vapaa-ajan asunto 160 k-m2

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso Kiinteistörekisteriote ja rajapyykit. Huom tieoikeus EI mene mökkien kautta!

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso Kiinteistörekisteriote