Määräala metsää kohtuullisen hyvillä maapohjilla. Kevytrakenteinen metsätie perille asti.Monimuotoinen metsä: hoitotöiden tarvetta lähivuosina, hyvä kohde polttopuun hankintaan ja harvennusten myötä järeytyvä puusto palkitsee omistajansa tulevaisuudessa. Tilalla on osuudet yhteisiin alueisiin, joista merkittävimpänä voidaan mainita venevalkama Pälkäneveden Pappilanlahdella.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Naapurin tieoikeus (tilalle 1:343) Metsälakikohde (luonnontilainen puro) kuviolla 6 Metsänuudistamistyöt vielä tekemättä kuvioilla 2 ja 8

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

määräala myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaltintieltä tulee myytävälle määräalalle tieoikeus, Ojala-tilan talouskeskuksen alueella noin 5 metriä leveä, merkitty kuviokartalle punaisella viivalla

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 635-876-10-0 Yhteinen maa-alue 635-878-1-0