Paltamossa kaksi metsätilaa, jotka koostuvat pääosin kasvatusmetsistä. Hyvät kasvupohjat ja tilan metsät ovat pääosin hyvässä kasvukunnossa. Välittömiä hakkuumahdollisuuksia on, vaikka tilojen metsät on hiljattain lähes kokonaan läpikäyty. Muutamilla kuvioilla nähtävissä lieviä lumituhoja. Kesän 2020 myrskyt kaataneet puita Engelbert 2 tilan kuviolla 112.

Tila Engelbert koostuu neljästä palstasta ja Engelbert 2 yhdestä palstasta. Tiloille on tieoikeus.

Tilalla Engelbert on uudistamattomia avohakkuualoja, jotka muokataan syys-lokakuun 2020 aikana. Taimien hankinta ja istutustyö jää uudelle omistajalle.  Engelbertin päätila ja lähin erillinen palsta rajoittuu Kaitalampeen sekä Vartiuksentien varressa oleva ulkopalsta rajoittuu Miesjokeen. Itäisin ulkopalsta koostuu lähes kokonaan luonnontilaisesta suosta.

Tilat myydään rasituksista vapaana.

Tilat myydään tarjousten perusteella siten, että kahden tilan yhteishintapyyntö on 140 000 euroa. Tiloista voi tehdä tarjouksen myös erikseen, jolloin tilan Engelbert hp. on 120 000 ja Engelbert 2 hp. on 20 000. Tarjoukset oheisella lomakkeella 8.10.2020 klo 16 mennessä. Tarjoukset käsitellään ensimmäisen kerran 12.10. Tarjous voi olla hintapyyntöä korkeampi tai alempi. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä/hylätä tehdyt tarjoukset.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

kts. kiinteistörekisteriotteet

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

poikkeamisluvalla, lisätietoja Paltamon kunnasta

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

kts. kiinteistörekisteriotteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kts. kiinteistörekisteriotteet

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kts. kiinteistörekisteriotteet