Taimikkovaltainen metsätila (määräala) Pienen Rautjärven rannassa.

Rehevillä kasvupohjilla sijaitseva määräala Selänteellä lähellä Saaren keskustaajamaa. Varttuneita taimikoita 4,3 ha, nuorta kasvatusmetsää 0,3 ha ja varttunutta kasvatus metsää 1,1 ha. Tilalla ainespuuta  n. 180 m3. Myyjä pidättää itselleen tieoikeuden rantamökille määräalan kautta olemassa olevaa tietä pitkin. Määräala on merkitty oranssilla metsätilat.fi nauhalla, uudet muodostettavat rajanpaikat merkitty maastoon suuntaa antavasti. Määräala merkitty määräala karttaan punaisella värillä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kaavakartta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaavakartta, määräalalla ei rantarakennusoikeutta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Tieoikeus (000-2007-K10194)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Rasitustodistus

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Selänteentie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yhteinen vesialue 580-876-7-1 Saaren jakokunnan vesialue.