Puustoinen (4080 m3) tila ja määrala yht. noin 24,8 hehtaaria pääasiassa hyvien tieyhteyksien varrella.

Kiinteistö Mäkelänrinne 5:49 (2,534 hehtaaria) ja määräalat (2 kpl) kiinteistöstä Korpela 51:0 (noin 22,3 ha). Läntisempi määräala rajoittuu itärajastaan Nuotiolammentiehen ja ko.  palstan poikki kulkee Melkonniemensalontie. Itäisempi määräala rajoittuu länsirajastaan metsäautotiehen ja itärajastaan voimansiirtolinjaan.
Puustoltaan pääasiassa nuorta- ja varttunutta kasvatusmetsää sekä uudistuskypsää metsää.
Kannattaa käydä paikan päällä tutustumassa palstoihin ennenkuin sataa lisää lunta!

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Mäkelänrinne 5:49: Yleiskaava (580-08042003-4). Hyväksymis-/vahvistamispvm: 8.4.2003. Osittain M-1, maa- ja metsätalousalueella. Normaali maa- ja metsätalousaluetta, ei mitään rajoituksia metsätalouden harrastamiseen. Estää uusien rakennuspaikkojen muodostamisen. Määräalat kiinteistöstä Korpela 51:0: Ei kaavaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita, voimansiirtolinja Tarkemmin karttaotteet ja kiinteistörekisteriotteet (liitteet)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Keinteistöihin Mäkelänrinne 580-402-5-49 ja Korpela 580-402-51-0 lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaan omaisuuteen ei kohdistu rekisteriin merkittäviä rasituksia tai rajoituksia, eikä uusia asioita ole vireillä (rasitustodistukset 23.1.2020).

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tarkemmin karttaotteet ja kiinteistörekisteriotteet (liitteet)

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräalalle ei osuutta kiinteistön Korpela 580-402-51-0 yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin. Kiinteistöön 580-402-5-49 Mäkelänrinne kuuluvat osuudet: 1) Yhteinen maa-alue 580-402-878-1 Joukionsalmen vesijättöpalsta. 2) Yhteinen vesialue 580-876-9-2 Joukion osakaskunta. Tarkemmin kiinteistörekisteriotteet (liitteet)