Erittäin puustoiset määräala Mikkolanniementien varrella sekä määräala ja tila rajavyöhykkeellä!

Pääasiassa varttunutta kasvatusmetsää ja uudistuskypsiä metsikkökuvioita. 
Mikkolanniementien varrella olevan määräalan poikkikulkevan palstatien päässä vanha mökki ja purkukuntoisia hirsirakennuksia Virtsalammen rannalla. Siellä on myös yleiskaavan mukainen rantarakennuspaikka.

Huomioidaan tarjoukset myös erikseen palstoittain (Mikkolanniementien palsta ja Rajapalsta).

Kannattaa käydä katsomassa paikan päällä!

HUOM! Kiinteistö Rinteenmäki 10:4 ja määräala kiinteistöstä Kyökkikallio 17:0 ovat rajavyöhykkeellä!
Jos aiotte mennä katsomaan palstaa paikan päälle, niin muistakaa hakea lupa ennakkoon!

 
Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kyökkikallio 580-421-17-0; Yleiskaava Rinteenmäki 580-421-10-4 ; Ei kaavaa

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Virtsalammen rannalla yksi Ra-rakennuspaikka, jolla - rakennusoikeutta 200 m2, saunarakennuksen enimmäiskoko 25 m2 ja uuden lomarakennuksen vähimmäispinta-ala 3000 m2. Toinen palsta (rajavyöhykkeellä) ei kuulu kaava-alueeseen.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tarkemmin karttaotteet ja kiinteistörekisteriotteet (liitteet)

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kaupankohteet myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tarkemmin karttaotteet ja kiinteistörekisteriotteet (liitteet) Tarkemmin määritellään ja kirjataan rajavyöhykkeellä olevalle määräalalle lohkomistoimituksessa.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Määräala ei saa osuutta kiinteistön Kyökkikallion 580-421-17-0 yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin. Kiinteistöllä Kyökkikallio 580-421-10-4 ei ole osuutta yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin. Tarkemmin kiinteistörekisteriotteet (liitteet).