Runsaspuustoinen 10,6 ha metsätila Parikkalassa lähellä Nuotiolammentietä.

Hyvät hakkuumahdollisuudet tarjoava metsätila. Metsänhoidollisesti heti hakattavissa 1560 m3.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote ja karttaote. Tieoikeus Y2003-14342/Leveys 12m. Tieoikeus 00-2016-K41633 / Leveys 6m.

Osuus yhteisiin Ei ole