Västiläntien varressa siajitseva maa- ja metsätila Parkanon Lanmminkoskella. Tilalla on tukikelpoista peltoa noin 3,5 ha.  Pelto sijaitsee yhdessä lohkossa.

Tilalla on metsää  noin 27 ha. Arvioitu kokonaispuusto metsäarvion mukaan noin 3500 m3. Tilan metsistä noin 75% on varttunutta kasvatusmetsää.

Tilan talouskeskus rakennuksineen myyty noin 1,5 hehtaarin määräalana, 22.8.2019 päivätyllä kauppakirjalla.

MYYDÄÄN TARJOUSTEN PERUSTEELLA. TARJOUKSET VÄLITTÄJÄLLE 30.9. MENNESSÄ. MAHDOLLISUUS TEHDÄ TARJOUS MYÖS ERIKSEEN JOKO METSÄSTÄ TAI PELLOSTA.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole