Yhdestä palstasta koostuva metsämääräala, erinomaisten tieyhteyksien varrella. Tila rajoittuu Kolulammintiehen ja Ruusinrämäkän metsätiehen.

Tilan metsistä lähes puolet ovat hyvässä kasvussa olevaa varttunutta kasvatusmetsää. Loppuosa metsäalasta on pääosin nuorta kasvatusmetsää ja taimikkoa.  Taimikkokuviot ovat taimikonhoidon tarpeessa. Arvioitu kokonaispuusto metsäarvion mukaan on 3483 m3.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset välittäjälle 14.11. mennessä.

 

Ps. Samasta kiinteistö on myynnissä erikseen myös toinen metsämääräala, ns. Yrjönmaan palsta. Mahdollisuus tehdä tarjous myös molemmista palstoista.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole