Yhdestä palstasta koostuva metsämääräala Parkanon Kirjaskylässä. Metsäarvion mukaan palstan kokonaispuusto on 1753 m3. Metsät ovat pääosin varttunutta kasvatusmetsää.

Palstalla ei ole tehty vuosikymmeniin metsänhakkuu- ja hoitotöitä. Määräala rajoittuu pohjois- ja itäosasta Natura soidensuojelualueeseen.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 12.7. mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana

Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteelle ei ole perustettu tieoikeutta vaan se pitää määritellä lohkomistoimituksessa.

Osuus yhteisiin Ei ole