Kahdesta palstasta koostuva metsätila. Pienempi palsta sijaitsee Lapinkyläntien varressa. Palstalla on luontaisesti metsittynyttä vanhaa peltoa. Palstalla on myös vanha asuinrakennus ja talousrakennuksia joilla ei ole arvoa. Kiinteistölle on sähköliittymä.

Isompi palsta sijaitsee Paattankosken metsätien varressa. Palstalla on pääosin nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää. Metsät ovat hoidettu ja hyvässä kasvukunnossa.

Tilan arvioitu kokonaispuusto yhteensä 1386 m3. Molemmat palstat sijaitsevat erinomaisten tieyhteyksien varressa.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset välittäjälle 16.12. mennessä.

Ps. Mahdollisuus tehdä tarjous myös palstoittain. Tässä tapauksessa pienempi palsta myydään määräalana ja ostaja maksaa sen osalta lohkomiskulut.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet kiinteistörekisteriotteen mukaisesti

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 581-421-876-15 Haukkumaan talon vesialue