Erinnomainen sijainti valtatie 3:n varressa.

Hyvin hoidettu metsätila erinomaisten tieyhteyksien varrella, Parkanon Kuivasjärvellä. Metsäarvion mukaan tilan kokonaispuusto on 2180 m3.

Tilalla on tehty kunnostusojitus noin 10 vuotta sitten. Lisäksi vuonna 2013 on tehty tuhkalannoitusta noin 10 hehtaarin alueelle. Vuonna 2018 on tehty taimikon varhaishoito noin 11 hehtaarin alueelle. Varttuneemmat metsät ovat harvennettuja ja hyvässä kasvukunnossa.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset välittäjälle 8.12. mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet ja maantien suoja-alue

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole