Erinomaisella sijainnilla, asfalttitien varressa, oleva metsätila.  Tila rajoittuu pohjoispäästä Karviantiehen ja tilan itäreunaa kulkee Pirttijärventie. Lisäksi tilan eteläosan hakkuu- ja hoitotöitä varten on rakennettu Pirttijärven tieltä lähtevä metsätie.

Tila rajoittuu Pirttijärveen lähes 400 metrin matkalta. Osalla tilaa on voimassa oleva ranta-asemakaava. Kaavassa ei ole merkitty tilalle rantarakennuspaikkaa.

Tilan arvioitu kokonaispuusto on metsäarvion mukaan 5191 m3. Tilan pinta-alasta noin kolmannes on kitu- ja joutomaata. Metsämaan osalta tilan puustot ovat pääosin nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset välittäjälle 14.12. mennessä.

 

Kaava Ranta-asemakaava » Lisätietoja

Ranta-asemakaava(581-RT19)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisterin mukaiset

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 581-437-876-3 PIRTTIJÄRVEN VESIALUE 2) Yhteinen maa-alue 581-437-878-3 VENEVALKAMA