Hoidetut metsät rehevillä kasvupohjilla ja hyvien tieyhteyksien varrella.  Tilat sijaitsevat vierekkäin muodostaen hyvän kokonaisuuden. Arvioitu kokonaispuusto n. 7500 m3. Uudistuskypsää puustoa noin kolmannes pinta-alasta eli tiloilla on runsaasti hakkuumahdollisuuksia.

 

Tiloilla Mantila ja Mantila II olevat pellot ovat erikseen myytävänä määräalana. Tilalla Mantila 3:26 oleva talouskeskus rakennuksineen noin 1,5 hehtaarin tontilla ei kuulu kauppaan.

 

Myydään tarjousten perusteella.  Tarjoukset välittäjälle 31.1. mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteiden mukaiset. Lisäksi kaupan kohteella vesijohtolinja joka merkitty suuntaa-antavasti metsäarvion liitekartalle.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Tilat myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole