Hyvä ja suuri kokoinen 206,2ha metsätila Pelkosenniemen Alaperän kylässä. 

Tilalla on metsämaata 145ha ja kitu ja joutomaata noin 60ha. Maapohjat ovat hyvä kasvuisia, sillä metsämaan pinta-alasta 47% on tuoretta kangasta tai vastaavaa turvemaata, kuivahkoja kasvupaikkoja on 53% . Puustoa on arvion mukaan 11 640m3. Puusto on suurimmaksi osaksi nuorissa kasvatusmetsissä, joita on 117ha. Varttunutta kasvatusmetsikköä on 19ha ja taimikoita 9ha. Taimikoissa paha hirvituho. Ainakin kuvioilla 20 ja 24 hirvet syöneet suurimman osan männyn taimista. 

Loistava metsäsijoituskohde. Suuren kasvatusmetsä osuuden ja hyvien maapohjien ansiosta tilan arvokasvu on tulevaisuudessa hyvää. Nytkin monella kuviolla jo hyvin puuta kun verrataan puuston määrää puuston ikään. Esimerkiksi kuviolla 13 on arvion mukaan puuta noin 110m3/ha ja ikää vähän päälle 30v.

Tilalla on lähivuosille hyvin ensiharvennus kohteita. Suurella osalla ensiharvennus kohteista ennakkoraivaus tarvetta. Tilan ojat ovat suurimmaksi osaksi tukossa. 

Pääpalstalle menee tie perille asti. Tiellä ei ole tiekuntaa olemassa. Pienempi palsta rajoittuu Pahkakummuntiehen. 

Tila-arvio on tehty vuoden 2018 lopussa eli puuston määrään saa lisätä vielä kahden vuoden kasvut.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään maanantaina 9.11.2020 klo 23:59

(Myyntiesitettä päivitetty 20.10)

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Maantien suoja-alue, tieoikeuksia ja puutavaran varastointi alueet. Katso kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistöreksiteriotteen mukaiset.

Osuus yhteisiin Ei ole