Pellon Turtolassa 81,7 ha metsätila hyvällä saavutettavuudella

Tila sijaitsee Koutuksentien ja Kuusivaaran metsäautotien varrella. Metsänhoitoyhdistyksen laatiman arvion mukainen pinta-ala 81,7 ha. Kiinteistörekisteriotteen mukainen pinta-ala 83,77 ha, kartalta mitattuna metsänhoitoyhdistyksen laatiman arvion mukainen pinta-ala lähempänä todellista pinta-alaa. Arvion mukaan pinta-alasta metsämaata 74,7 ha, kitumaata 1,6 ha ja muuta maata 5,4 ha. Metsämaasta taimikoita 20,1 ha, nuorta kasvatusmetsää 30,8 ha, varttunutta kasvatusmetsää 19,6 ha, uudistuskypsää metsää 1,4 ja vajaatuottoista metsää 1,5 ha. Ainespuuta yhteensä 4 152 m3.

Kuusivaaran metsätien perusparannus kesken. Toimijan ilmoittaman tiedon mukaan, kustannusarviossa tilalle tulossa maksettavaa tien korjauksesta noin 350 €.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään sunnuntaina 8.8.2021 klo 23:59.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinnitys siirretään ostajan nimiin tai sovittaessa kuoletetaan.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Osuus yhteisiin Ei ole