Pellon Rattosjärven kylässä noin 64ha määräala, joka koostuu kolmesta palstasta.

Tila-arvion mukaan määräalan pinta-ala on 64,1ha. Määräalasta on metsämaata 37ha, josta uudistuskypsää metsää 2,5ha, varttunutta kasvatusmetsää 2,8ha, nuorta kasvatusmetsää 18,2ha ja taimikoita 13,5ha. Taimikkokuviolla 444 hirvituhoa sekä tervasrosoa.  

Palstojen läpi virtaavat purot (kuvio 185, 436 ja 140) voivat olla osittain erityisen tärkeitä elinympäristöjä, jotka olisi otettava huomioon metsänkäsittelyssä. Ainakin kuvio 140 on merkitty Metsäkeskuksen kartta-aineistossa erityisen tärkeäksi elinympäristöksi. Tämä kuvio on kuitenkin kitumaata, joten vaikutus metsätalouteen vähäinen.

Tilalla metsästysvuokrasopimus Rattos-Kaira ry:n kanssa. 

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään sunnuntaina 29.11.2020 klo 23:59

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset. Huom. kiinteistörekisteriotteessa koko tilan rasitteet, myös myyjälle jäävän tilan rasitteet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset. Huom. kiinteistörekisteriotteessa koko tilan oikeudet, myös myyjälle jäävän tilan oikeudet.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin siirtyvät pinta-alan suhteessa.