Pellossa 35,1 ha määräala 

Metsänhoitoyhdistyksen laatiman arvion mukainen pinta-ala 35,1 ha. Pinta-alasta metsämaata 33,4 ha ja kitumaata 1,7 ha. Metsämaasta aukea 2 ha, taimikoita 18,6 ha, nuorta kasvatusmetsikköä 0,3 ha, varttunutta kasvatusmetsikköä 0,5 ha, uudistuskypsää metsikköä 11,7 ha ja vajaatuottoista metsikköä 0,3 ha. 2 ha aukea äestetty ja konekylvetty kesällä 2021. Ainespuuta yhteensä 1 128 m3. Arvion maastokäynti tehty lokakuussa 2017. Vuosien 2018-2021 kasvuja ei ole arviossa huomioitu.  Maastokäynnin jälkeen tehdyt hakkuut on päivitetty arvion puustoon. Erikseen myytävä 0,5 ha määräala merkitty karttoihin punaisella värillä. 

Määräalalla Kukasjärven rannalla mahdollinen rakennuspaikka. Rakentamiseen vaaditaan poikkeamispäätös. Tarkemmat tiedot rakennusmääräyksistä ja rakennusluvista Pellon kunnan rakennusvalvonnasta. Kukasjärvi on pinta-alaltaan noin 200 ha kokoinen järvi, jossa hyvät vapaa-ajan vietto mahdollisuudet kesällä sekä talvella.

Määräalalla metsästysvuokrasopimus Mämmilän Erä ry:n kanssa.

Kohteen pyyntihinta 50 000 €/tarjous. Tarjoukset käsitellään tarjouskohtaisesti.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset. Tiemaksut 27 €/vuosi

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Jää myyjälle