Pellon Matinlompolon kylässä sijaitseva noin 59ha metsätila. 

Tila on suurimmaksi osaksi helposti saavutettavissa. Esimerkiksi tilan suurin pääpalsta rajoittuu suoraan Rovaniementiehen.

Tilalla paljon runsaspuustoista ja hyväkasvuista metsää. Konaispuusto on noin 3 838m3, josta tukkipuuta 1 041m3. Taimikoitakin 10ha.

Maapohjat ovat hyvä kasvuisia, sillä metsämaan pinta-alasta suurin osa, 68%, on tuoretta kangasta tai vastaavaa turvemaata. Lehtomaista turvemaata on 6% ja kuivahkoa kangasta tai vastaavaa turvemaata 26%.

Pinta-alasta metsämaata on noin 46ha, josta T2 taimikoita 10,1ha. Siemenpuumetsikköä 4,4ha, jolle ei ole tehty maanmuokkausta. 
Nuorta kasvatusmetsää 4,1ha, varttunutta kasvatusmetsää 17,4ha, uudistuskypsää metsää 7,6ha ja vajaatuottoista metsää 2,7ha. Kitu- ja joutomaata 9ha sekä vanhaa peltoa 2,9ha. Vanhalla pellolla kaksi vanhaa latoa.

Tilalla on 251 osuutta (0,025100 / 0,311100) Tapanivaaran Yhteismetsään (854-874-5-0). Yhteismetsäosuuden arvo on noin 18 300€.  Tämä yhteismetsäosuus, sekä osuus yhteiseen vesialueeseen (854-403-876-11 Vaaran jakokunta) sisältyvät kauppaan kokonaisuudessaan.

Myyjä pidättää itsellään noin 2,8 ha määräalan Lankojärven rannalta. Määräla näkyy kartoissa.

 

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään sunnuntaina 4.10.2020 klo 23:59

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote ja kiinteistörekisterin karttatuloste, sekä vanhat rasitekirjat.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote ja kiinteistörekisterin karttatuloste, sekä vanhat rasitekirjat.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 854-403-876-11 Vaaran jakokunta Rekisteröintipvm: 6.7.1993 Osuuden suuruus: 0,024100 / 0,125000 2) Yhteismetsä 854-874-5-0 Tapanivaaran Yhteismetsä Rekisteröintipvm: 12.9.1966 Osuuden suuruus: 0,025100 / 0,311100. Kiinteistörekisteriotteen mukaiset osuudet yhteisiin alueisiin siirtyvät ostajalle kokonaisuudessaan niihin kuuluvine erityisine etuuksineen ja nautintaoikeuksineen.