Metsäpalsta lammen rannalla. 
Lomarakennusoikeus 120 m2 + 40 m2.

Perhon Möttösessä, Kalliolammilla määräalapalsta tilasta RASINPELTO 26:47. Kohteen pinta-ala on noin 6,5 ha.  Kohde rajoittuu osittain Kalliolampeen ja palstan läpi tulee metsätie perille saakka. Kalliolammen itäpuolella on vuokrauskäytössä olevia huviloita.
Kohteella on hoidettuja ja hyvässä kasvussa olevia kasvatusmetsiä. Taimikkoa 1,5 ha, nuorta kasvatusmetsää 1,0 ha, varttunutta ja uudistuskypsää metsää 3,8 ha. 
Kohteella on yleiskaavan mukainen lomarakennusoikeus 160 m2 (loma-asunto 120 m2 + sauna ja talousrakennukset 40 m2). 
Kohde on merkitty maastoon oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa on opastekyltit.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava(584-YK10062013) Kaavan mukainen lomarakennusoikeus.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Yhdelle tontille saa rakentaa vain yhden loma-asunnon sekä saunan ja talousrakennuksia. Loma-asunnon kerrosala saa olla enintänn 120 k-m2 ja rakennusten yhteen laskettu kerrosala tontilla enintään 160 k-m2. Loma-asunto on sijoitettava vähintään 20 metrin päähän rannasta ja sauna vähintään 10 metrin päähän rannasta.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

osuudet yhteisiin jäävät myyjälle.