Pienehkö kasvava metsäpalsta, jossa heti hakkuumahdollisuuksia.

Perhon Oksakoskella määräalapalsta tilasta LEPISTÖ 11:115. Palstan pinta-ala on noin 7,5 ha. Palstalle johtava tieoikeus menee Peltokankaan maantieltä, sähkövoimalinjan kohdalta, lähtevää viljelystietä pitkin ja jatkuu Uksnevan pelloilta suorana linjana tilojen rajalinjaa pitkin. Kohteella on kaikenikäistä puustoa taimikosta aina päätehakkuuikäiseen metsikköön saakka. Kasvatusikäisissä metsiköissä on hyviä harvennushakkuukohteita ja taimikkokuviolla (132) saa suorittaa hoitotyön. Runsaasti myös polttopuuta korjattavissa!
Kohde on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja palstan rajalla ja tienvarressa opastekyltit.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin jäävät myyjälle.