Kookas metsäpalsta, hyvä metsäautotie läpi.

Perhon Oksakoskella määräalapalsta tilasta PELTOLA II 7:16. Palstan pinta-ala on noin 55,1 ha.  Kohteen läpi menee hyväkuntoinen Vinoolinkankaan metsäautotie. Pinta-alasta noin puolet on nuoria- ja varttuneita kasvatusmetsiä, joissa puustot ovat hyvässä kasvuvaiheessa. Taimikoita ja ylispuustoisia taimikoita on noin 40 % ja niissä paljon taimikonhoitokohteita, joihin haettavissa kmr-tukea. Taimettuneilta, siemenpuilla uudistetuilla taimikkokohteilta voi ylispuustona olevat mäntytukkipuut hakata pois. Kuviolla 12 tehty tuore siemenpuuhakkuu ja odottaa muokkausta.
Metsäpalstan tuottoa ja lisäarvoa saatavissa myös kunnostusojittamalla vanhat ojikkoalueet (+tuhkalannoitus).
Kohde on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa opastekyltti.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä vapaana. Kohteella on metsänuudistamisvelvoite noin 2,1 ha (kuvio 12) siirtyy ostajalle.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin jäävät myyjälle jäävään kantatilaan.