Puustoinen noin 7,1 hehtaarin metsätila määräalana lähellä Perunmaan keskustaa. Määräalalla on myös kaavan mukainen vapaa-ajanrakennus paikka.  Puustoa tilalla on noin 1 778 m3, josta tukkia n. 1110m3 ja kuitua n. 668 m3. Puusto on pääosin uudistuskypsää ja kuusivaltaista. 

Määräalalla on myös kaavan mukainen vapaa-ajanrakennus paikka. Rakennuspaikka rajoittuu Etelä-suuntaisesti puhtaaseen Peruveteen ja siltä aukeaa hienot näkymät Peruveden selälle.  Rakennusoikeus max. 250 m2. Ketveneentie kulkee tilan läpi.

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Loma-asuntoalue. Alue varataan loma-asuntojen rakentamiseen. Yhden rakennuspaikan enimmäisrakennusoikeus määräytyy tehokkuudella 0.05 talousrakennuksineen. Kiinteistörajan ulottuessa kauemmaksi rannasta kuin 70 metriä, lasketaan tontin syvyydeksi noin 70 metriä. Rakennusoikeus on kuitenkin enintään 250 m2.

Rantarakentamisoikeus On
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On