Kolme, kokonaisuuden muodostavaa metsätilaa yhteensä 29,9 hehtaaria.  588-411-3-15 TOIVONMÄKI 18,494 ha, 588-411-3-13 KÖYHÄLÄ 6,071 ha ja 588-411-3-14 METSÄLÄ 5,335 ha. Hyvät ja kasvavat maapohjat. Puustoa tiloilla on yhteensä noin 1413 m3. Puusto jakaantuu tasaisesti eri kehitysluokille. Tie kulkee tiloille.  

Toivonmäki- tilalla on Rekijärveen rajoittuva, kaavan mukainen rantarakennuspaikka, jossa on purkukuntoinen saunarakennus. 

Kuvioilla 75, 83 ja 96 on voimassa oleva puukauppa, joka on otettu arviossa huomioon ja merkitty kuviot A0 (aukko)

 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaavan mukainen vapaa-ajanrakennuksen rakennuspaikka.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole