Kasvatusmetsävaltainen metsäpalsta, jonka länsiosassa voi nauttia luonnon rauhasta

Petäjävesi Töysänperä määräala n.16 ha. Puusto n. 1910 m3. Varttunutta kasvatusmetsää n. 67 % pinta-alasta.  Maapohjat rehevyydeltään vaihtelevat. Kuivahkoa kangasta tai vastaavaa suota (VT) n. 10 ha, tuoretta kangasta (MT) n. 4,8 ha ja lehtomaista kangasta (OMT)n. 0,8 ha. Tilan länsiosa rajoittuu osittain Lihalammen alapuoliseen jokeen. Tällä alueella voit nauttia hienoista maisemista ja luonnon rauhasta. 

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 16.11.2021 klo 15.00.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Petäjäveden kunnan rantayleiskaava. Kaavamerkintä (M) maa- ja metsätalousvaltainen alue ja kaavamerkintä (MY) maa-ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. ks. kaavaseloste

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet. Vesirasite ei kohdistu kaupan kohteena olevaan määräalaan.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Määräala myydään kiinnityksestä vapaana.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 592-876-5-1 Kuivasmäen osakaskunta.