Hoidettu metsätila metsäautotien varrella.

Petäjävesi Kuivasmäki 14,4 ha. Puusto 1065 m3. Tilalla on kasvatusmetsiä n. 61 % pinta-alasta ja taimkoita n. 39 % pinta-alasta. Maapohjista (OMT) lehtomaista kangasta 3,9 ha, (MT) tuorettaa kangasta 1,3 ha ja (VT) kuivahkoa  kangasta 9,0 ha. Metsä pääosin hoidettua. Tilan pohjois- ja eteläosaan metsäautotie. Tila keskellä hyviä metsästysalueita.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 12.10.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet ks. kiinteistörekisteriote 2.9.2021

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kitulanmäen metsätiellä. ks. kiinteistörekisteriote 2.9.2021. Tieyksikkömaksu n. 40 € / v.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 592-876-5-1 Kuivasmäen osakaskunta